milieu

KLEINE VOETAFDRUK

Vandaag moet iedereen zijn steentje bijdragen aan het milieu. Ook Alro Group zet zich voor de volle 100% in. Wij zijn pionier op vlak van duurzaam ondernemen, want we zijn één van de eerste ondernemingen die conform ISO 14001 werkt. Die norm controleert het milieubeheer en de verwerkingstechnieken van het bedrijf. Onafhankelijke audits bewaken de naleving van de vooropgestelde strenge normen. Door de inzet van de meest milieuvriendelijke productietechnieken, houden we onze milieutechnische voetafdruk zo klein mogelijk.

De komende jaren willen we het duurzaamheidsverhaal verder integreren in onze missie en visie. We werken aan concrete actiepunten dankzij het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO). Dat doen we op basis van een actieplan op maat van ons bedrijf. Zo behalen we niet alleen onze eigen duurzaamheidsdoelstellingen, maar helpen we ook mee om de 17 duurzaamheidsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties te realiseren. Daardoor krijgen we erkenning voor hetgeen we ondernemen rond maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dankzij onze samenwerking met VOKA streven we naar een toekomstgericht en duurzaam bedrijfsbeleid.

GROENE ENERGIE

Door de zonnepanelen op ons dak en de windmolens op onze site kunnen we groene energie gebruiken. Daardoor zijn onze bedrijfsprocessen groener en dat heeft een positieve impact op het milieu. Op dit moment wekken we minstens de helft van de elektrische energie zelf op. Dat is ons commitment naar onze planeet. Lukt dat wegens omstandigheden niet, dan vullen we dat aan met gekochte groene energie. In de toekomst blijven we daarin investeren zodat we ons steentje blijven bijdragen aan een groenere planeet.

'ZERO EMISSION' MOBILITEIT

Mobiliteit speelt een steeds prominentere rol. De toekomst is elektrisch en als het van ons afhangt, rijden we in 2030 allemaal met een elektrische wagen. Dat is immers beter voor het milieu. Als e-mobility partner ondersteunt Alro Group haar klanten in de automotive industry met de belangrijke overgang naar ‘zero emission’ mobiliteit. We zijn er trots op om iedere dag opnieuw een duurzame en kleurrijke meerwaarde te bieden aan dat duurzaamheidsverhaal.

HOE KLEUREN WE JOUW MOBILITEIT?

  • We zorgen voor een verbeterde passagiersveiligheid.
  • Dankzij Alro’s Fire Protection Coating overtreffen we de huidige eisen van de auto-industrie (bv. GTR-20 voorschriften).
  • We zijn een IATF en ISO gecertificeerde toeleverancier voor de automotive industry.
  • We zorgen voor corrosiebescherming door e-coating / KTL (Kathodische Tauchlackierung).
  • We zijn OEM goedgekeurd.

RECYCLAGE bij RECITECH

Als onderdeel van de groep verzorgt RECITECH het beheer en de verwerking van de afvalstromen voor Alro Group. Ze behandelen niet alleen de afvalwaters, maar ook de afvalstroom van verpakkingen. RECITECH zorgt ervoor dat de verpakkingen gescheiden opgehaald worden. Daarna worden ze ook afzonderlijk verwerkt.

De succesformule van RECITECH is gebaseerd op een team van specialisten en een volledig uitgerust analytisch labo. Dat labo voert testen uit op een breed scala van proceswaters voor de industrie en voorziet ook de analyseresultaten.

Daarnaast is RECITECH actief op het vlak van industriële reiniging, meer bepaald het chemisch en thermisch ontlakken van metalen met de daarbij horende nabehandelingen. Ze ontlakken metalen onderdelen van verschillende afmetingen, laksoorten en laagdikte. Het proces van ontlakken gebruiken we enkel intern voor de rekken waarop we alle onderdelen hangen.

Wens je graag meer informatie over RECITECH?
Ontdek er alles over in onze brochure!