MVO, 100% voor de maatschappij en het milieu

Bij Alro Group zetten we ons 100% in voor MVO. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) dragen we immers hoog in het vaandel. We engageren ons op diverse manieren voor de maatschappij en het milieu. Bovendien schenken we ook veel aandacht aan onze werknemers en onze klanten. Momenteel werken we aan concrete actiepunten dankzij het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO). Een concreet actieplan op maat van ons bedrijf helpt ons om het duurzaamheidsverhaal te integreren in onze missie en visie. Zo behalen we onze eigen duurzaamheidsdoelstellingen en helpen we mee om de 17 duurzaamheidsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties te realiseren. Daardoor krijgen we erkenning voor al hetgeen we doen rond maatschappelijk verantwoord ondernemen. Samen gaan we voor een toekomstgericht en duurzaam bedrijfsbeleid! Lees meer over hoe wij ons steentje bijdragen.