Životné prostredie

Životné prostredie

Malá stopa

V súčasnosti musí každý prispieť k ochrane životného prostredia. Spoločnosť Alro Group je tomuto cieľu 100 % zaviazaná. Ako jedna z prvých spoločností pôsobiacich v súlade s normou ISO 14001 sme priekopníkmi udržateľného podnikania. Norma ISO kontroluje environmentálne riadenie a technológie spracovania spoločnosti. Nezávislé audity sledujú dodržiavanie stanovených vysokých štandardov. Vďaka používaniu najšetrnejších výrobných technológií je naša ekologická stopa minimálna.

V nadchádzajúcich rokoch chceme udržateľnosť ďalej integrovať do nášho poslania a vízie. Momentálne pracujeme na konkrétnych opatreniach vďaka Charte udržateľného podnikania spravovanej flámsky združením Voka. Tie sú založené na akčnom pláne, ktorý bol prispôsobený našej spoločnosti. To nám umožňuje dosiahnuť naše vlastné ciele udržateľnosti a prispieť k dosiahnutiu 17 cieľov udržateľného rozvoja OSN. Výsledkom je oficiálne uznanie nášho úsilia v oblasti spoločenskej zodpovednosti. Naša spolupráca so združením Voka znamená, že sa snažíme o perspektívnu a udržateľnú politiku podniku.

Zelená elektrina

Solárne panely na streche a veterné turbíny na našom pozemku nám zabezpečujú ekologickú elektrinu. Vďaka nim sú naše obchodné procesy ekologickejšie, čo pozitívne vplýva na životné prostredie. Momentálne si sami vyrábame aspoň polovicu potrebnej elektriny. To je náš záväzok voči našej planéte. Ak sa nám to vzhľadom na určité okolnosti nepodarí, nedostatok vykompenzujeme nakúpenou zelenou elektrinou. V budúcnosti plánujeme pokračovať v investíciách do udržateľnej energie, aby sme prispeli k ekologickejšej planéte.

Bezemisná mobilita

Mobilita zohráva čoraz významnejšiu úlohu. Budúcnosť je elektrická a dúfame, že do roku 2030 budeme všetci jazdiť na elektrických vozidlách, pretože sú šetrnejšie k životnému prostrediu. Spoločnosť Alro Group ako skutočný partner v oblasti elektromobility podporuje svojich zákazníkov pri ich dôležitom prechode na bezemisnú mobilitu. Sme hrdí na to, že každý deň prinášame udržateľnú pridanú hodnotu plnú farieb do príbehu udržateľnosti. Ako vyfarbíme vašu mobilitu?

AKO ZAFARBÍME VAŠU MOBILITU?

  • Pomáhame zlepšovať bezpečnosť cestujúcich.
  • Protipožiarne lakovanie spoločnosti Alro presahuje súčasné požiadavky automobilového priemyslu (napr. globálny technický predpis č. 20).
  • Sme dodávateľom pre automobilový priemysel s certifikátmi IATF a ISO.
  • Ponúkame ochranu proti korózii prostredníctvom kataforézneho lakovania, známeho aj ako KTL (z nemeckého Kathodische Tauchlackierung).
  • Máme schválenie OEM.

Recyklácia v spoločnosti RECITECH

Spoločnosť RECITECH je súčasťou spoločnosti Alro Group a dodáva jej služby v oblasti nakladania s odpadom a jeho spracovania. Spoločnosť zabezpečuje čistenie odpadových vôd podniku a spracováva aj jej toky odpadov z obalov. Spoločnosť RECITECH sa stará o oddelené triedene, zber a spracovanie obalov. To má pozitívny vplyv aj na životné prostredie.

Recept na úspech spoločnosti RECITECH sa zakladá na tíme odborníkov a plne vybavenom analytickom laboratóriu. Laboratórium vykonáva testy širokej škály technologických vôd pre priemysel a poskytuje aj výsledky analýz.

Spoločnosť RECITECH takisto poskytuje priemyselné čistiace služby, konkrétne chemické a tepelné odstraňovanie náteru z kovov a príslušné následné spracovanie. Odstraňuje rôzne typy a hrúbky náteru z kovových dielov rôznych veľkostí. Interne sa proces odstraňovania náteru používa len na regály, na ktoré zavesíme všetky diely.

Viac informácií o spoločnosti RECITECH
nájdete v našej brožúre.