Duurzaamheidscharter

DUURZAAMHEIDSCHARTER

We hechten bij Alro veel belang aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Dat uiten we op diverse manieren waarmee we rekening houden met de maatschappij en het milieu. Ook de belangen van onze medewerkers en onze klanten dragen we hoog in het vaandel.

Om ons duurzaamheidsverhaal volledig te integreren in onze missie en visie werken we aan een plan met concrete actiepunten. Zowel voor onze Belgische vestiging als voor onze buitenlandse vestigingen willen we MVO volledig integreren in ons beleid. Het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO) dient als basis om een jaaractieplan op maat van Alro te creëren. Daarbij vertrekken we vanuit de vijf pijlers van duurzaamheid: mensen, planeet, welvaart, vrede en partnerschap. Daardoor behalen we onze eigen duurzaamheidsdoelstellingen en helpen we mee om de 17 duurzaamheidsdoelstellingen, of anders genoemd de Sustainable Development Goals (SDG’s), van de Verenigde Naties te realiseren.

17 SDG'S VAN DE VERENIGDE NATIES

De SDG’s die de Verenigde Naties opstelden en waarop we ons baseren voor onze eigen duurzaamheidsdoelstellingen sommen we hieronder op. De SDG’s worden gekoppeld aan 169 targets met als doel de mensheid te bevrijden van armoede en de planeet terug op de koers richting duurzaamheid te plaatsen. Bovendien vertegenwoordigen de targets drie dimensies van duurzame ontwikkeling: het economische, het sociale en het ecologische aspect.

DOEL 1

Beëindig armoede overal en in al haar vormen.

DOEL 2

Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw.

DOEL 3

Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden.

DOEL 4

Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen.

DOEL 5

Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes.

DOEL 6

Verzeker toegang en duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen.

DOEL 7

Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen.

DOEL 8

Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen.

DOEL 9

Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie.

DOEL 10

Dring ongelijkheid in en tussen landen terug.

DOEL 11

Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam.

DOEL 12

Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen.

DOEL 13

Neem dringend actie om de klimaatverandering en haar impact te bestrijden.

DOEL 14

Behoud en maak duurzaam gebruik van de oceanen, de zeeën en de maritieme hulpbronnen.

DOEL 15

Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming en landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe.

DOEL 16

Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en creëer op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en open instellingen.

DOEL 17

Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling.

ALRO ZET IN OP MVO!

Alro zorgt ervoor dat haar ecologische voetafdruk zo laag mogelijk blijft door het gebruik van groene energie dankzij de zonnepanelen op ons dak en de windmolens op onze site. Op dit moment wekken we minstens de helft van de elektrische energie zelf op. Daardoor zijn onze bedrijfsprocessen groener en dat heeft een positieve impact op het milieu. Daarnaast werken we ook conform ISO 14001. Daarin waren we pionier in onze sector! Die norm controleert het milieubeheer en de verwerkingstechnieken van het bedrijf. Door de inzet van de meest milieuvriendelijke productietechnieken, houden we onze milieutechnische voetafdruk zo klein mogelijk.

Bovendien boorden we ook de markt van automotive aan. In die markt is de focus op duurzaamheid zeer groot. Doordat we in die markt actief zijn, ondersteunen we onze klanten met de belangrijke overgang naar ‘zero emission’ mobiliteit. Als het van ons afhangt dan rijden we in 2030 allemaal met een elektrische wagen. Dat is immers beter voor het milieu en daar dragen we bij Alro graag ons steentje aan bij!

Verder verzorgt RECITECH het beheer en de verwerking van de afvalstromen voor Alro Group. Ze behandelen zowel de afvalwaters als de afvalstroom van verpakkingen. RECITECH zorgt ervoor dat de verpakkingen gescheiden opgehaald worden en afzonderlijk verwerkt worden.

Daarnaast schenken we ook veel aandacht aan het welzijn van onze werknemers. Zij zijn immers de drijvende kracht achter Alro Group. Daarom zetten we sterk in op een veilige en gezonde werkomgeving. Safety is immers een belangrijk speerpunt binnen onze pijlers van Alro. Bovendien zijn er ook heel wat doorgroeimogelijkheden zodat iedereen de kans krijgt om zichzelf te ontplooien. Bij Alro Group staan onze medewerkers centraal en is iedereen welkom om samen met ons nieuwe uitdagingen aan te gaan.

Duurzaamheidscharter

INTERNATIONALE ERKENNING

In samenwerking met Voka hebben we tien actiepunten opgezet om onze duurzaamheidsdoelstellingen waar te maken. Daardoor helpen we ook mee om de 17 duurzaamheidsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties te realiseren. Die werden door maar liefst 194 landen wereldwijd ondertekend. Voka werkt daarvoor samen met UNITAR en Cifal Flanders, een internationaal trainingscentrum dat inzet op duurzaam management. Zij kennen ons ook het UNITAR Pioneer-certificaat toe wanneer we gedurende drie jaar acties opzetten rond elk van de 17 SDG’s én een positieve evaluatie krijgen. Daardoor krijgen we internationale erkenning voor de inspanningen die we doen rond maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Samen gaan we voor een toekomstgericht en duurzaam bedrijfsbeleid!