(CSR) Spoločenská zodpovednosť podniku, 100 % záväzok voči spoločnosti a životnému prostrediu

Spoločnosť Alro Group je 100 % zaviazaná spoločenskej zodpovednosti podniku (CSR). Spoločenská zodpovednosť podniku (CSR) je pre nás kľúčovým aspektom. Spoločnosti a životnému prostrediu sme sa zaviazali viacerými spôsobmi. Veľkú pozornosť takisto venujeme našim zamestnancom a zákazníkom. Momentálne pracujeme na konkrétnych opatreniach vďaka Charte udržateľného podnikania spravovanej flámsky združením Voka. Presný akčný plán, ktorý bol prispôsobený našej spoločnosti, nám pomáha integrovať udržateľnosť do nášho poslania a vízie. To nám umožňuje dosiahnuť naše vlastné ciele udržateľnosti a prispieť k dosiahnutiu 17 cieľov udržateľného rozvoja OSN. Výsledkom je oficiálne uznanie nášho úsilia v oblasti spoločenskej zodpovednosti podniku. Spoločne podporujeme udržateľnú politiku podniku zameranú na budúcnosť. Prečítajte si viac o našej snahe prispieť.