Zamestnanci

Zamestnanci

Zamestnanci spoločnosti Alro Group

Naši zamestnanci sú hnacou silou spoločnosti Alro Group. Intenzívne sa preto usilujeme o zdravé a bezpečné pracovné prostredie. Takisto ponúkame množstvo príležitostí na kariérny postup. Naša priateľská a otvorená pracovná atmosféra umožňuje našim zamestnancom naplno rozvinúť svoj potenciál. Zamestnanci sú základným pilierom spoločnosti Alro Group a každý je vítaný, aby spolu s nami prijímal nové výzvy.

Sf

Bezpečnosť na prvom mieste

Bezpečnosť je jednou z našich priorít. Vynakladáme preto maximálne úsilie na zvýšenie povedomia o bezpečnosti na pracovisku. V celej spoločnosti používame rôzne spúšťače, aby sme všetkým zamestnancom v pravidelných intervaloch a na rôznych miestach pripomenuli naše bezpečnostné opatrenia.

Zdravie

Chceme, aby naši zamestnanci pracovali v tých najlepších podmienkach. Spoločnosť Alro Group preto investuje do ergonomických pracovných staníc. Optimálne držanie tela minimalizuje zdravotné ťažkosti a prináša lepšie výsledky. Pri najťažších prácach poskytujú potrebnú podporu zdvíhacie zariadenia a roboty.

Na zlepšenie svojho zdravia sa zamestnanci môžu rozhodnúť aj pre prenajatý bicykel. Na recepcii majú zamestnanci k dispozícii dva bicykle na krátke výlety po areáli.

Zamestnanci

Otvorené vzťahy

Základom spoločnosti Alro Group je otvorená pracovná atmosféra. Každý je k dispozícii a pripravený diskutovať o všeličom. Naše dvere sú vždy otvorené. Na podporu pozitívnej atmosféry pravidelne organizujeme akcie na rôznych miestach. Príkladom takýchto akcií je polročný rodinný deň, naša účasť na aktivitách tretích strán, ako je Genk Loopt, a rôzne teambuildingové podujatia. Naši zamestnanci sa môžu tešiť aj na darčeky, či už na Veľkú noc, na Mikuláša alebo na konci roka. Týmto spôsobom im vyjadrujeme vďaku za ich každodennú prácu.

Ak ste v spoločnosti Alro Group nováčik, stanete sa súčasťou malého tímu a prejdete komplexným programom.

Možnosti postupu

Naši zamestnanci sú hnacou silou spoločnosti Alro Group. Je pre nás dôležité, aby naši zamestnanci boli spokojní a mohli sa rozvíjať. V spoločnosti Alro Group je veľa pracovných príležitostí – od brúsičov po operátorov, technikov údržby a administratívnych pracovníkov.

V prípade voľného pracovného miesta sa vždy snažíme nájsť niekoho z našej spoločnosti, kto ho obsadí. Počas ročného hodnotenia sa pozrieme na vaše kariérne ciele a pomôžeme vám premyslieť si vaše kariérne možnosti v spoločnosti Alro Group.

Každý je vítaný

V spoločnosti Alro Group má dvere otvorené každý a s rôznymi úrovňami vzdelania: či už pracujete radšej hlavou, alebo rukami. Máme pre vás dokonalú prácu. Sme otvorení novým zamestnancom, ktorí chcú dať do práce všetko.

Ak sa chcete pridať k spoločnosti Alro Group,
nadšenie a odhodlanie sú na prvom mieste.