Procesy

V ALRO-GROUP nájdete tie najmodernejšie výrobné linky a procesy, ktoré zabezpečia nanesenie kvalitných organických náterových vrstiev: mokré lakovanie, práškové lakovanie a kataforéza (KTL). Neprestajne investujeme do nových výrobných procesov, aby sme splnili vaše špecifické priania. Výsledok sa prejaví vo flexibilite aj v kvalite náterov.

Tieto procesy realizujeme v našich 5 lakovacích závodoch, ktoré sa nachádzajú v západnej aj strednej Európe. Naše schopnosti a dostupné kapacity sú pôsobivé: viac ako 20 lakovacích jednotiek spracuje denne viac než 100 000 produktov v 1000 rozličných farebných odtieňoch.

MOKRÉ LAKOVANIE

Exteriérové súčasti: množstvo kovových či plastových predmetov, ktoré sa nachádzajú na vonkajšej strane úžitkového predmetu, si zaslúži peknú náterovú vrstvu. Môžete si vybrať z nekonečného množstva farieb, farebných efektov a stupňov lesku.

Interiérové súčasti: interiér vášho vozidla je veľmi dôležitý. Preto je mnoho plastových produktov vybavených náterovou vrstvou, ktorá dodá vášmu produktu novú farbu aj nový pocit. Okrem špeciálnych efektov využívame aj mäkké lakovanie, ktoré dodá plastovému povrchu hladký, komfortný pocit.

Mokré lakovanie sa skladá z viacerých krokov:

 • umiestnenie produktov na dopravník
 • predpríprava: výkonné umývanie (powerwash) (odmastenie a demineralizovanie oplachom) v sprejovacom tuneli 
 • sušenie
 • opálenie: aktivovanie určitých špecifických plastov (voliteľné)
 • zbavenie statického náboja
 • lakovanie základnej vrstvy roboticky alebo manuálne + sušenie (voliteľné)
 • lakovanie farebnej vrstvy roboticky alebo manuálne + sušenie (voliteľné)
 • lakovanie vrchnej vrstvy roboticky alebo manuálne + sušenie
 • zloženie produktov z dopravníka
 • kontrola kvality
 • zabalenie.

U každého produktu sa vopred určí zloženie rôznych vrstiev. Môže ísť o 1 až 4 rôzne vrstvy laku. Použité nátery sú jednozložkové alebo dvojzložkové systémy na báze vody alebo rozpúšťadiel. Podľa druhu použitia ide o priméry, plné farby, metalické farby, perleťové farby, mäkké laky alebo transparentné nátery. Nanášanie náterových vrstiev sa vykonáva konvenčnými alebo elektrostatickými striekacími pištoľami. Aplikácia môže byť robotická alebo manuálna.

ELEKTROFORÉZNE LAKOVANIE

Jednou z najlepších technológií na ochranu kovu je elektoforézne lakovanie (kataforéza). Pri nej sa po vyčistení a nanesení antikoróznej vrstvy aplikuje organická náterová vrstva. Túto vrstvu možno použiť v rôznych obmenách ako vrchnú vrstvu, väčšinou je však ideálnou základnou vrstvou pred nanesením ďalšej náterovej alebo práškovej krycej vrstvy. Automobily prejdú týmto prvým procesom u výrobcu.

Elektroforézne lakovanie sa vykonáva nasledovne:

 • umiestnenie produktov na dopravník
 • predpríprava v automatickej umývacej linke: odmastenie, aktivácia, nanesenie antikoróznej vrstvy (napr. fosfátovanie prostredníctvom fluoridov Zn-Mn-Ni), pasivácia, demineralizácia oplachovaním
 • Elektroforézne vytvorenie organickej náterovej vrstvy (± 20 μm alebo +/- 40μm) v kataforéznej ponornej vani
 • opláchnutie v ultrafiltráte
 • sušenie pri vysokej teplote
 • zloženie produktov z dopravníka
 • kontrola kvality
 • zabalenie.

Kataforézne lakovanie sa inak nazýva aj „Kathodische TauchLackierung“ (KTL).

PRÁŠKOVÉ LAKOVANIE

Práškové lakovanie je rovnako často využívaným spôsobom nanášanie náterov na kovy. Tento náter na báze prášku sa využíva ako základná aj vrchná vrstva. U nás si môžete vybrať zo škály možností: farba, štruktúrovaný efekt, stupeň lesku…

Okrem konvenčného práškového lakovania je ALRO-GROUP jednou z mála firiem, ktorá je schopná realizovať čierny akrylátový práškový náter s vysokým leskom v najvyššej kvalite. Používa sa najmä u vozidiel na dosiahnutie čierneho „klavírneho“, vysokého lesku na vonkajšej strane kovových okenných profilov.

V mnohých prípadoch zaistí predchádzajúce elektroforézne ošetrenie požadovanú ochranu pred koróziou.

Práškové lakovanie sa skladá z viacerých krokov:

 • umiestnenie produktov na dopravník
 • odmastenie
 • nanesenie konverznej vrstvy (voliteľné, ak má produkt aj antikoróznu vrstvu)
 • opláchnutie demineralizačnou vodou
 • sušenie
 • elektrostatické lakovanie práškovou vrstvou pomocou lakovacích automatov
 • zapečenie práškovej vrstvy v peci
 • zloženie produktov z dopravníka
 • kontrola kvality
 • zabalenie.

Použité prášky sú vyrobené na báze epoxidovej, polyesterovej alebo akrylátovej technológie. Epoxidový prášok sa používa ako základná vrstva na ďalšie opracovanie mokrým lakovaním. Polyesterový prášok je základom pre väčšinu krycích vrstiev, s výnimkou špecifických oblastí, kde sa vyžaduje veľká hĺbka lesku a odolnosť voči poškriabaniu. V tom prípade pracujeme s akrylátovým práškom.

MONTÁŽ

Po lakovaní môžeme ďalej zaistiť kompletnú montáž vašich produktov. Montáž sa vykonáva pomocou konkrétnych montážnych operácií. Realizuje sa manuálne pomocou nadväzujúcich systémov, ale aj automaticky v montážnych bunkách s robotmi alebo bez nich.

Na želanie zabezpečíme aj inžinierske práce a vývoj požadovaných nástrojov a automatizácií.

Okrem toho môžeme nakúpiť montované súčasti u výrobcov, vďaka čomu nemusíte sami riadiť tovarový a finančný tok.

Môžete sa spoľahnúť na to, že kompletne vypracované moduly budú dodané vášmu koncovému klientovi priamo a s potrebnou starostlivosťou.

RECYKLOVANIE

Firma RECITECH skupiny ALRO GROUP je schválenou firmou pre spracovanie nebezpečného a iného odpadu.

S využitím najpokročilejších fyzikálno-chemických technológií v stanici na automatizované spracovanie RECITECH detoxikuje, neutralizuje a rekuperuje ťažké kovy, kyanidy a iné anorganické komponenty z odpadových vôd.

Organické komponenty sa recyklujú prostredníctvom vákuovej destilácie.

RECITECH neoperuje len vo svojej prevádzke, ale zaisťuje čistenie aj na pracovisku klienta. Pritom sa usiluje uzatvoriť pracovisko slučkovým spôsobom prostredníctvom membránových technológií, iónových výmenníkov a adsorpčných stĺpcov.

ODLAKOVANIE

RECITECH zabezpečuje odstránenie povrchových vrstiev z kovových produktov dvoma rôznymi spôsobmi: termicky alebo chemicky.

Termické odlakovanie sa vykonáva na základe nepriameho zohrievania v peci. Odlakované súčasti sa následne zohrievajú podľa špecifickej teplotnej krivky, až kým sa nezačne organická zložka laku postupne topiť. RECITECH má možnosť odlakovať vo svojich pyrolitických peciach súčasti rôznych rozmerov a rôzne druhy aj hrúbky lakov. Po pyrolitickom procese sú súčasti pokryté vrstvou anorganického popola. Pri odstraňovaní vrstvy popola zabezpečí RECITECH požadovanú kvalitu a súvisiace následné ošetrenie. Príkladmi následného ošetrenia sú: tryskanie, vhodné na odstránenie ťažko odstrániteľných vrstiev popola a striekanie pod vysokým tlakom, vhodné o. i. aj na odstránenie popola z práškového lakovania. Ošetrené súčasti môžu byť vybavené aj ochranou voči korózii.

Pri chemickom odlakovaní sa lak rozloží v alkalickom prostredí pomocou rozprašovacích automatov. Táto technológia je ideálna na odlakovanie ľahkých kovov, nedochádza pri nej k ovplyvneniu vlastností materiálov ani k mechanickému či termickému zaťaženiu. Veľkou výhodou tejto technológie je jej vysoká kvalita pre čistotu a rozmerovú toleranciu.

RECYKLAČNÉ LABORATÓRIUM

V analytickom laboratóriu RECITECH sú definované kritériá prijateľnosti pre dodávky odpadových látok.

Najmodernejšie zariadenia zaisťujú vynikajúce vybavenie pre monitorovanie procesu rôznych zariadení, ako sú kúpele na povrchovú úpravu a predprípravu a zariadenia na čistenie vody.

Na základe našich dlhoročných skúseností zaisťuje náš laboratórny tím profesionálnu interpretáciu výsledkov analýzy.

Top