Dvojnásobná kapacita vďaka novej linke KTL v závode Asitec